Standard in the TL UL Taiwan scope for LITE product category

Back to TL UL Taiwan

 

Standard number Webcode Scheme Product category Accreditation body Certification Number Accreditation expiry date Details
EN 60598-1:2015 E1
ENEC LITE Taiwan Accreditation Foundation 0944 2024-01-22
EN 60598-2-1:1989 E1.1
ENEC LITE Taiwan Accreditation Foundation 0944 2024-01-22
EN 60598-2-2:2012 E1.2
ENEC LITE Taiwan Accreditation Foundation 0944 2024-01-22
EN 60598-2-3:2003 E1.3
ENEC LITE Taiwan Accreditation Foundation 0944 2024-01-22
EN 60598-2-4:2018 E1.4
ENEC LITE Taiwan Accreditation Foundation 0944 2024-01-22
EN 60598-2-5:2015 E1.5
ENEC LITE Taiwan Accreditation Foundation 0944 2024-01-22
EN 61347-1:2015 E27
ENEC LITE Taiwan Accreditation Foundation 0944 2024-01-22
EN 61347-2-13:2014 E27.13
ENEC LITE Taiwan Accreditation Foundation 0944 2024-01-22
EN 62031:2008 E2
ENEC LITE
EN 62384:2006 E27.13
ENEC LITE Taiwan Accreditation Foundation 0944 2024-01-22
EN 62560:2012 E42
ENEC LITE Taiwan Accreditation Foundation 0944 2024-01-22
EN 62776:2015 E50
ENEC LITE
EN IEC 60598-1:2021 E1
ENEC LITE
EN IEC 60598-2-1:2021 E1.1
ENEC LITE
EN IEC 62031:2020 E2
ENEC LITE
EN IEC 62384:2020 E27.13
ENEC LITE