Standard in the TL TSE Ankara scope for HOUS product category

Back to TL TSE Ankara

 

Standard number Webcode Scheme Product category Accreditation body Certification Number Accreditation expiry date Details
EN 60335-1:1994 E33
ENEC HOUS TÜRKAK AB-0001-T 2020-11-03
EN 60335-1:2002 E33
ENEC HOUS
EN 60335-1:2012 E33
ENEC HOUS TÜRKAK AB-0001-T 2020-11-03
EN 60335-2-13:2010 E33.13
ENEC HOUS TÜRKAK AB-0001-T 2020-11-03
EN 60335-2-14:2006 E33.14
ENEC HOUS TÜRKAK AB-0001-T 2020-11-03
EN 60335-2-15:2016 E33.15
ENEC HOUS TÜRKAK AB-0001-T 2020-11-03
EN 60335-2-21:2003 E33.21
ENEC HOUS TÜRKAK AB-0001-T 2020-11-03
EN 60335-2-21:2021 E33.21
ENEC HOUS
EN 60335-2-24:2010 E33.24
ENEC HOUS TÜRKAK AB-0001-T 2020-11-03
EN 60335-2-2:2010 E33.2
ENEC HOUS TÜRKAK AB-0001-T 2020-11-03
EN 60335-2-30:2009 E33.30
ENEC HOUS TÜRKAK AB-0001-T 2020-11-03
EN 60335-2-31:2014 E33.31
ENEC HOUS TÜRKAK AB-0001-T 2020-11-03
EN 60335-2-32:2003 E33.32
ENEC HOUS TÜRKAK AB-0001-T 2020-11-03
EN 60335-2-3:2016 E33.3
ENEC HOUS TÜRKAK AB-0001-T 2020-11-03
EN 60335-2-6:2015 E33.6
ENEC HOUS TÜRKAK AB-0001-T 2020-11-03
EN 60335-2-7:2010 E33.7
ENEC HOUS TÜRKAK AB-0001-T 2020-11-03
EN 60335-2-9:2003 E33.9
ENEC HOUS TÜRKAK AB-0001-T 2020-11-03
EN IEC 60335-2-32:2021 E33.32
ENEC HOUS