Standard in the TL TSE Gebze scope for LITE product category

Back to TL TSE Gebze

 

Standard number Webcode Scheme Product category Accreditation body Certification Number Accreditation expiry date Details
EN 60598-1:2008 E1
ENEC LITE TÜRKAK AB-0001-T 2021-11-03
EN 60598-1:2015 E1
ENEC LITE TÜRKAK AB-0001-T 2021-11-03
EN 60598-2-1:1989 E1.1
ENEC LITE TÜRKAK AB-0001-T 2021-11-03
EN 60598-2-22:2014 E1.22
ENEC LITE TÜRKAK AB-0001-T 2021-11-03
EN 60598-2-2:2012 E1.2
ENEC LITE TÜRKAK AB-0001-T 2021-11-03
EN 60598-2-3:2003 E1.3
ENEC LITE TÜRKAK AB-0001-T 2021-11-03
EN 60598-2-5:2015 E1.5
ENEC LITE TÜRKAK AB-0001-T 2021-11-03
EN 61347-2-13:2014 E27.13
ENEC LITE TÜRKAK AB-0001-T 2021-11-03
EN 62031:2008 E2
ENEC LITE TÜRKAK AB-0001-T 2021-11-03
EN 62560:2012 E42
ENEC LITE TÜRKAK AB-0001-T 2021-11-03
EN IEC 60598-1:2021 E1
ENEC LITE
EN IEC 60598-2-1:2021 E1.1
ENEC LITE
EN IEC 62031:2020 E2
ENEC LITE TÜRKAK AB-0001-T 2021-11-03